Offentlige servicekontor

SR  - Vinje Servicerådgivning var leder for Arbeids- og administrasjonsdepartementets prosjekt fra 2000 til 2003 der målet var etablering av minst ett offentlig servicekontor i hver kommune.

I løpet av prosjektperioden ble det produsert flere nyttige veiledere til bruk som en ressurs i servicekontorene, blant annet:

Artikkelen Offentlige servicekontor var svaret, men hva var og er spørsmålet?, gir et innblikk i historien bak etablering av kontorene, og tiden fram til 2019.

Forum for offentlig service

SR  - Vinje Servicerådgivning har vært daglig leder for Forum for offentlig service siden 2007, og har et unikt innblikk i utviklingen i offentlig sektor, både i kommunene og i de store statlige etatene som NAV og Skatteetaten.