Planlegging og gjennomføring

La SR ta hånd om arrangementet, eller lær å planlegge og gjennomføre på en profesjonell måte - uten bruk av kostbare prosjektstyringssverktøy. Det holder med verktøy du allerede har, som MS Word og MS Excel. Noe av innholdet:

 • Prosjektorganisering
 • Programkomité
 • Engasjere foredragsholdere
 • Avtaler med arrangementssted
 • Avtaler med teknisk personell
 • Presentasjon på nett
 • Markedsføring og salg
 • Påmeldingssystem
 • Kjøreplan og sjekklister
 • Gjennomføring
 • Fakturering
 • Regnskap
 • Evaluering

Se eksempler på arrangementer her.