15 års erfaring

SR - Vinje Servicerådgivning har mer enn 15 års erfaring med daglig ledelse/drift av organisasjoner.

Aktuelle oppgaver som kan håndteres (listen er ikke uttømmende):

Planlegging og gjennomføring

 • Utarbeide, følge opp og oppdatere planer i samarbeid med styret
 • Skrive saksdokumenter og årsrapporter
 • Innkalle til og skrive referater fra styremøter og årsmøter, samt følge opp vedtak

Informasjon og kommunikasjon

 • Skrive og publisere artikler og podkast på organisasjonens nettsted
 • Produsere og sende ut nyhetsbrev

Arrangementer

 • Inngå avtaler med hotell- og konferansested, foredragsholdere, underholdere og teknisk personell
 • Lede arbeidet eller delta i programkomitéene
 • Publisere og markedsføre arrangementene
 • Registrere og følge opp deltakere og foredragsholdere
 • Sørge for praktisk og teknisk gjennomføring
 • Evaluere arrangementene og skrive rapporter

Les om SRs erfaring med arrangementer.

Økonomisk oppfølging

 • Utarbeide rutiner for attestasjon, godkjenning av og oppgjør for fakturaer og reiseregninger
 • Fakturere medlemskontingenten og deltakere på kurs og konferanser
 • Registrere inn- og utgående bilag
 • Sørge for økonomiske oppgjør
 • Utarbeide regnskapsrapporter
 • Tilrettelegge for revisors regnskap og revisjonsrapport

Det skybaserte regnskapsprogrammet Tripletex gir fullt innsyn i økonomidata for styreleder og ev. andre aktuelle personer. Attestasjon og godkjenning skjer enkelt på PC/Mac, mobil eller nettbrett.