Eksempler på arrangementer


 

Utdrag av forsiden på arrangementet
Utdrag av forsiden på arrangementet

Webinar: Byggesak for førstelinjen

To timers skreddersydd kurs for førstelinjepersonell i kommunene. Les mer.


 

Utdrag av forsiden på arrangementet
Utdrag av forsiden på arrangementet

Webinar: Hvordan bygge en servicekultur?

To timers skreddersydd kurs for hele organisasjonen. I dette tilfellet kommuner, men kurset kan enkelt tilpasses hvilken som helst organisasjon. Les mer.


 

Torbjørn Vinje har hatt ansvar for de årlige servicekonferansene i regi av Forum for offentlig service siden 2007.
På Servicekonferansen 2021 ble det ny rekord med 400 deltakere.

Servicekonferansene

Torbjørn Vinje, SR har hatt ansvar for de årlige servicekonferansene i regi av Forum for offentlig service siden 2007. Konferansene samler mellom 300 og 400 deltakere, og har også mellom 10 og 15 utstillere fra privat og offentlig sektor. 


 

Utdrag fra forsiden av arrangementet, med lysbildepresentasjon av et utvalg foredragsholdere.
Utdrag fra forsiden av arrangementet, med lysbildepresentasjon av et utvalg foredragsholdere.

Service- og tjenestekonferansen 2022

Torbjørn Vinje, SR leder programkomitéen, og har totalansvaret for praktisk og teknisk gjennomføring. Les mer.


 

Klipp fra forsiden av messen Miljø & Teknikk 2019.
Klipp fra forsiden av messen Miljø & Teknikk 2019.

Messen Miljø & Teknikk

Torbjørn Vinje, SR hadde prosjektlederansvaret for messen Miljø & Teknikk i 2010 (Norges Varemesse), 2013 (Telenor Arena), 2016 (Telenor Arena) og 2019 (Norges Varemesse). Messen samlet mellom 150 og 250 utstillere.