Bred erfaring

SR - Vinje Servicerådgivning har gjennomført bruker- og spørreundersøkelser i flere virksomheter fra 1995 og fram til i dag:

  • Forum for offentlig service. Servicekonferansene 2007-2021: Spørreundersøkelse blant deltakerne. Rapport med analyse og anbefalinger til styret.
  • Norsk Kommunalteknisk Forening 2007-21: Spørreundersøkelser blant deltakerne på Kommunaltekniske fagdager. Rapport med analyse og anbefalinger til styret. Pluss en rekke andre undersøkelser.
  • Messen Miljø & Teknikk 2010, 2013, 2016 og 2019: Spørreundersøkelse blant utstillere og besøkende. Rapport me analyse og anbefalinger til styret.
  • Servicekontorer. Etablering, drift og videreutvikling (2002). Veilederen er basert på intervjuer og kvalitative analyser, og ble i all hovedsak skrevet av Torbjørn Vinje, SR - Vinje Servicerådgivning
  • IT i staten 1999. Bruken av informasjonsteknologi i statsforvaltningen. 
  • IT i staten 1995. Bruken av informasjonsteknologi i statsforvaltningen (rapport ikke tilgjengelig i digital versjon)
  • Erfaringer fra store statlige IT-prosjekter. Vurderinger og mulige tiltak. (1998).
    Rapporten bygget på prosjektet Fallgruber og suksesskriterier i store statlige IT-prosjekter (Fasit). I løpet av høsten 1996 ble det samlet inn erfaringer fra en rekke store statlige datasatsninger. Formålet var å trekke lærdom av prosjektgjennomføringen, ikke minst de positive erfaringene, slik at vi i større grad kan unngå nye feilgrep og mislykkede IT-prosjekter. Noen av anbefalingene, som f.eks. smidig utvikling, har blitt standard anbefalinger i dag.